پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

حیوانی است از موش بزرگتر، رنگ آن سفید و دمش کوتاه وسر دم آن سیاه، پوستش بغایت سفید و ملایم باشد از آن پوستین میسازند.

اعم

حیوان حرام گوشت

وابسته

نماز با اجزای قاقم

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 293