پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، قبض و اقباض

منابع

  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 175