پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

قتل نفس ( فقه )

اخص

قتل زوج

وابسته

جرح مرد، دیه قتل مرد ( فقه )، قتل زن ( مقتول )، قصاص زن ( فقه )، کفاره قتل مرد، مرد

منابع

  • الفقه المأثور : صفحه 515
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 199
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 39، 116، 141
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 329
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 350