پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، قرائت قرآن ( فقه )

اخص

قرائت حمد در نماز، قرائت سوره در نماز

وابسته

آیات رحمت، تکرار قرائت نماز، تکلم نمازگزار، ذکر رکوع، سجده نماز، فعل قلیل در نماز، مبطلات نماز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قرائت قرآن در نماز به زیرصفحه قرائت قرآن در نماز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 24 : صفحه 210
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 187
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 179
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 121
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 249
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 498
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 312
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 95