پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

غیر ارکان نماز، قرائت ( فقه )

اخص

قرائت مجهول قرآنی در نماز، قرائت نماز در حال حرکت
به لحاظ اجزا:
قرائت بسمله در نماز، قرائت حمد در نماز
به لحاظ اخفات جهر:
قرائت اخفاتی نماز، قرائت جهری نماز
به لحاظ امام و مأموم:
قرائت امام جماعت، قرائت ماموم
به لحاظ تواتر:
قرائت نماز به شاذ، قرائت نماز به متواتر
به لحاظ حالات نمازگزار:
قرائت نماز جاهل، قرائت نماز عاجز از تلفظ، قرائت نماز لال، قرائت نماز هنگام حرکت
به لحاظ عوض:
قرائت عوض حمد نماز، قرائت عوض سوره نماز
به لحاظ قراء:
قرائت قرای ده گانه در نماز، قرائت قرای هفت گانه در نماز
به لحاظ نحوه قرائت:
قرائت دو وجه مشکوک در نماز، قرائت عربی نماز، قرائت متابعی نماز، قرائت نماز از روی قرآن، قرائت نماز با تبدیل حروف، قرائت نماز با لحن، قرائت نماز به یک نفس
به لحاظ نوع قرائت:
قرائت اشاره‌ای نماز، قرائت توهمی نماز، قرائت قلبی نماز، قرائت نماز با حرکت زبان، قرائت نماز با حرکت لب، قرائت نماز با سکته
به لحاظ نوع نماز:
قرائت نماز آیات، قرائت نماز احتیاط، قرائت نماز مستحب

وابسته

آمین بعد حمد، اخفاء تنوین، اخفاء در قرائت نماز، اخفات قرائت نماز، اخلال در تجوید نماز، اخلال در ترتیب نماز، اخلال در قرائت نماز، ادغام ( فقه )، استعاذه در نماز، استعلا در قرائت نماز، اظهار ( تجوید )، اعاده قرائت نماز، اعراب در نماز، اماله در قرائت نماز، اَقْرَأ، تدارک قرائت نماز، تذکر ترتیب نماز، تذکر جهر نماز، تذکر قرائت نماز، ترتیب قرائت نماز، ترتیل قرائت نماز، ترسل درقرائت نماز، ترقیق در قرائت نماز، ترک قرائت نماز، تسهیل در قرائت نماز، تشدید ( شدت حرف )، تشدید قرائت نماز، تعلم قرائت نماز، تعلیم قرائت نماز، تعیین سوره نماز، تفخیم در قرائت نماز، تکبیر عوض حمد نماز، تکرار آیه قرائت، تکرار قرائت نماز، تمییز کلمات قرائت نماز، تنوین ( فقه )، حرکت در قرائت نماز، رکنیت قرائت نماز، رکوع قبل اتمام قرائت، زیادی قرائت نماز، سهو در قرائت نماز، شک در صحت قرائت نماز، شک در قرائت نماز، شک کثیر در قرائت نماز، شنواندن قرائت جهری به ماموم، شنیدن قرائت نماز، صفات حروف قرائت نماز، صلوات بر حضرت محمّد ( ص )، طمأنینه در قرائت نماز، ظهور خلاف در نماز، عجز از قرائت نماز، عربیت در نماز، غنه در قرائت نماز، غَنا در نماز، قاری ( فقه )، قدرت قرائت اثنای نماز، قرائت ترجمه نماز، قیام بعد قرائت نماز، قیام جاهل قرائت نماز، لحن در قرائت نماز، مستحبات قرائت نماز، ملاحظه معانی قرائت نماز، موالات در قرائت نماز، موعظه پذیری ( فقه )، مَدّ (تجوید)، نسیان قرائت نماز، نماز جماعت عاجز از قرائت، همس در قرائت نماز، واجبات قرائت نماز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قرائت نماز به زیرصفحه قرائت نماز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 105
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 164
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 242
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 284
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه (200-207)
  • مسائل فقهیّة : صفحه 34
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 147
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 250