پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام رضاع، خویشاوندی ( فقه )

وابسته

رضاع (خاص )

منابع

  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 530