پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام خمس، قربانی ( عمل )

وابسته

مال غیر مخمس

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 367