پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قربانی ( عمل )

وابسته

ترک حج

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 89