پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حیوان، قربانی ( عمل )

وابسته

بارداری حیوان

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 78