پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قربانی ( عمل )

وابسته

قربانی مباشری، نیابت

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 76