پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، قربانی ( عمل )

وابسته

کافر کتابی

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 23
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 384