پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کودک، قربانی ( عمل )

وابسته

هزینه حج کودک

منابع

  • معتمد العروة الوثقی (حج) جلد 3 : صفحه 25
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 30