پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

دَم: خون) ر خون (/ حیوان جهت قربانی یا کفّاره در حج.

دم به معنای دوم در باب حج به کار رفته و مراد از آن حیوانی است که خون آن جهت قربانی حج و یا کفّاره ارتکاب برخی محرّمات احرام) ر احرام (ریخته می‏شود1) ر قربانی (.

1. جواهر الکلام 24 /18 و 270 /20.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 652

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قربانی ( عین )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

أضاحی، اضحاة، اضحیه، حیوانی قربانی، دَم ( قربانی )، ضحیه، هدی ( عین )

اعم

ذبیحه

اخص

عقیقه ( عین )، قربانی بدون اشعار، قربانی بدون تقلید

وابسته

اتلاف قربانی، احکام قربانی، اطعام قربانی، بدل قربانی مفقود، بیع قربانی، بیع گوشت قربانی، پوست قربانی، تصرف در قربانی، تلف قربانی، خرید قربانی، خوردن گوشت قربانی، سرقت قربانی، سن قربانی، صدقه قربانی، صدقه گوشت قربانی، ضمان قربانی، عدم قربانی، عیب قربانی، قربانی ( عمل )، قسمت گوشت قربانی، مستحق گوشت قربانی حج، منوب عنه قربانی، نقصان حیوان قربانی، نِتاج هدی

== منابع ==index.php?catid=50

  • البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 8 : صفحه 317
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 42 : صفحه 231
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 5 : صفحه 74
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 28، 73
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 207
  • مختصر المزنی : صفحه 284