پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

قصاص ( عقوبت )

اخص

قصاص اعضا ( فقه )، قصاص بینایی ( فقه )، قصاص ضرب

وابسته

جنایت بر مادون نفس، قصاص نفس ( فقه )

منابع

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 9 : صفحه 410
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 343
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه (247-248)، 269
  • فقه السنة جلد 2 : صفحه 486
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 415
  • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 349
  • مهذب الاحکام جلد 29 : صفحه 5