پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

9. قصاص مرتدّ: اگر مرتدّ، ذمّی (--' اهل ذمّه) را بکشد، در قصاص (--' قصاص) او اختلاف است 29، ولی در صورت توبه و بازگشت به اسلام، قصاص نمی‌شود؛ هر چند باید دیه را پرداخت کند 30 اگر ذمّی، مرتدّ را بکشد، قصاص می‌شود، ولی اگر مسلمان او را بکشد، قصاص نمی‌شود و در لزوم پرداخت دیه، اختلاف است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 342

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ارتداد، قصاص ( عقوبت )

وابسته

مرتد ( فقه )

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 342