پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط خمس، قصد قربت در عبادت

وابسته

خمس ( عمل )، خمس زمین انتقالی از ذمی

منابع

  • الخمس : صفحه 485
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 424، 485