پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام روزه، قصر ( فقه )

وابسته

اتمام روزه، روزه ( فقه )، قاعده القصر علی المسافر، مکان قصر نماز

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه 129