پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قصر ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تقصیر ( کوتاه کردن عمل عبادی )

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

قصر اقامه، قصر روزه، قصر نماز، قصراذان

وابسته

اتمام روزه، اتمام نماز

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 27 : صفحه 273
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 182
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 196، 207، 337
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه 129
  • مسائل فقهیّة : صفحه 48
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه (32-33)