پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قضاوت غیر جامع شرایط» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قضاوت غیر اهل

اعم

قضاوت ( فقه )

اخص

قضاوت معزول، قضاوت ناسی
به لحاظ عیب:
قضاوت لال، قضاوت نابینا
به لحاظ فقدان شرط:
قضاوت اهل تسنن، قضاوت جاهل، قضاوت زن، قضاوت ظالم، قضاوت فاسق، قضاوت قاضی سلطان جور، قضاوت کافر، قضاوت ولدالزنا
به لحاظ محجور بودن:
قضاوت عبد، قضاوت کودک، قضاوت مجنون

وابسته

اهلیت قضاوت، ظهور عدم اهلیت قاضی

منابع

  • العروة الوثقی (ط.ج) جلد 1 : صفحه 36
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 22