پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قضاوت غیر جامع شرایط

وابسته

فاسق ( فقه )

منابع

  • الجامع العباسی : صفحه 350
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 298
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 13
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 421
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 326
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 15