پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مجنون، قضاوت غیر جامع شرایط

وابسته

مجنون ( فقه )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 298
  • تحریرالمجله جلد 2-2 : صفحه 182
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 12
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 421
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 15