پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قضاوت غیر جامع شرایط

وابسته

ناسی

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 298
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 8
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 20
  • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 239
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 421
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 16