پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قضای نماز

وابسته

تعلم نماز

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه (186-187)