پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

ردا
عبا

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «لباس» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

البسه، ثوب، ثیاب، جامه، رَخت، کِسْوَه

اعم

پارچه، پوشش (عین)

اخص

لباس کفاره، لباس مأخوذ از بازار مسلمین، لباس نمناک، لباس های خشکشوئی، لُنْگ
به لحاظ اجزا:
آستر، آستین
به لحاظ اختصاص:
لباس پدر، لباس جنگی، لباس جوان، لباس حایض، لباس زن، لباس شهرت، لباس شهید، لباس غواصی، لباس کار، لباس کودک، لباس مختص، لباس مربی کودک، لباس میت
به لحاظ اندازه:
لباس بزرگسال، لباس بلند، لباس تنگ
به لحاظ تذکیه:
لباس غیر مذکی، لباس غیر مزکّی
به لحاظ تصرف:
لباس غصبی، لباس غنیمتی، لباس غیر مخمس، لباس مدیون، لباس مشتبه، لباس مشترک
به لحاظ جنس:
لباس بافته از مو، لباس پشمی، لباس پنبه‌ای، لباس حریر، لباس زربافت، لباس کتان، لباس کنف، لباس مشکوک به طلا، لباس نقره بافت
به لحاظ حج:
لباس احرام، لباس مستطیع
به لحاظ رنگ:
لباس رنگی، لباس زرد، لباس سبز، لباس سرخ، لباس سفید، لباس سیاه
به لحاظ علامت و نشانه:
لباس صلیب دار، لباس عکس دار، لباس نشان دار
به لحاظ فصول:
لباس تابستانی، لباس زمستانی
به لحاظ کبر:
لباس تکبر، لباس تواضع
به لحاظ کفر:
لباس آمریکایی، لباس کافر
به لحاظ نازکی:
لباس بدن نما، لباس نازک
به لحاظ نماز:
لباس فاخر، لباس نمازگزار
به لحاظ نوبودن:
لباس پاره، لباس تازه، لباس کهنه
به لحاظ نوع:
پیراهن، دثار، ردا، شلوار، عبا
به لحاظ پاکی وزیبایی:
لباس پاکیزه، لباس زیبا، لباس متنجس، لباس نجس

وابسته

اباحه لباس، احرام در لباس، ازاله گِل راه، بیع لباس، پوشش لباس ( فقه )، تاکردن لباس، تبعیت لباس، تصویر بر لباس، تعدد لباس، حرز لباس، در آوردن لباس، دعوی در لباس، سجده برلباس، شفعه در لباس، غصب لباس، قرض لباس، کفاره به لباس، منی در لباس، نجاست لباس، نماز با لباس

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه لباس به زیرصفحه لباس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 83
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 34 : صفحه 250
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 191
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 128
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 39