پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

لباس

وابسته

جوان

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 358