پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حیض

وابسته

طُهْر، لکه در ایام حیض

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 43
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه (259-260)
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 146، 147
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 146
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 66
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 174