پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

اخص

مالک رقبی، مالک زمین مساقات، مالک عُمْرَی، مالک مزارعه، مالک مضاربه

وابسته

اباحه مالکی، اتلاف مالک، اجاره ثانیه، اذن مالک، اِخبار مالک، بیع مالک، مالکیت ( فقه )، مرگ مالک، ملکیت ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مالک ( فقه ) به زیرصفحه مالک ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • التنقیح فی شرح العروة (صلاة) جلد 1 : صفحه 356
  • منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 423