پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

آمر به معروف ( فقه )، امر به معروف ( فقه )، تکلیف مأمور و منهی، قتل مأمور، ناهی

منابع

  • فقه الصادق (ع) جلد 13 : صفحه 244، 247، 270
  • کفایة الاحکام : صفحه 83
  • منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 351، 374