پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

پنیر مایه

پنیرمایه: مایه زرد رنگ در شیردان بره یا بزغاله شیرخوار.

در باب طهارت و اطعمه و اشربه از آن سخن رفته است.

از اجزای پاک و حلال مردار حیوان، پنیر مایه آن است؛ 1 ولی ظاهر آن را باید آب کشید. 2

1. مهذب الاحکام 313 - 311 /1 و 2 152 /23. توضیح المسائل مراجع 71 /1 م 93.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 279

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مایه پنیر مردار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اِنْفَحَه مردار، پنیرمایه مردار، شیردان بره مردار

اعم

أجزای مردار

وابسته

ذبیحه، طهارت انفحه، مردار، نجاسات ( فقه )

منابع

 • اصطلاحات فقهی : صفحه 77
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 303
 • الفقه جلد 76 : صفحه 181
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 86
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 371، 374، 376
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 115
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 168
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه (322-327)، 325
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 279
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 368
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 306
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 311