پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط استحقاق سلب، مبارزه

وابسته

کافر حربی

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 218
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 137