پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «متحیّر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بَهِتَ

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

اسباب وضو، بی هوشی ( فقه )، جنون ( فقه )، زوال عقل ( فقه )، قبله متحیر، مستی ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 248