پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام خمس، متولی

وابسته

خمس به فقیه، خمس در زمان غیبت، سهم امام ( ع )

منابع

  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 4 : صفحه (311-312)
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 54
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 177
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29 : صفحه 254
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 499[۱]