پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مجهول المالک ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مال مجهول المالک

اعم

مال ( فقه )

اخص

زمین مجهول المالک

وابسته

التقاط مجهول المالک، بیمه مال مجهول المالک، تبدیل اشتباهی مال، خمس مختلط به حرام، دَین مجهول المالک، رد مغصوب مجهول المالک، صدقه مجهول المالک، فقدان مالک بعد از غصب، گنج مجهول المالک، لقطه ( عام )، مظالم، ولایت فقیه در مجهول المالک

== منابع ==index.php?catid=50

  • الفقه جلد 81 : صفحه 232
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 222، 224
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 272
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 314، 341[۱]