پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

جبریّه

جَبریّه ) مُجْبَره(: معتقدان به مجبور بودن انسان در اعمال خود.

عنوان جبریّه به گروهی از مسلمانان اطلاق می‏شود که اعتقاد دارند بندگان خدا در افعال ارادی خود مجبورند و

همچون جماد از خود اختیاری ندارند. از این عنوان در باب طهارت سخن رفته است.

در این که جبریّه کافرند و احکام کفر بر آنان بار می‏شود یا تنها در صورت پایبند بودن به لوازم کیش خود - مانند نسبت ظلم به خداوند دادن در صورت عقاب بندگان و نفی ثواب و عقاب - کافر و نجس هستند، اختلاف است. بیشتر فقها قائل به قول دوم می‏باشند. 1

) ر کفر (

1. جواهر الکلام 55 - 54 /6؛ مستمسک العروة 391 - 387 /.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 45

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مجّبره» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جبریه ( فقه )

اعم

کافر حکمی ( فقه )

وابسته

ارث مجبره، غسل میت کافر حکمی، مفوضه، نجاست مجَّبره، نیم خورده مجبّره

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 21
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 53، 54
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 45