پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، محبت ( فقه )

اخص

محبت ذمی

وابسته

کافر ( فقه )، محبت مؤمن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه محبت کافر به زیرصفحه محبت کافر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 236