پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

به کسی که حدث از او صادر گردیده 'مُحدِث' گویند.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 246

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

اخص

جُنُب، دائم الحدث
به لحاظ دماء ثلاثه:
حایض ( فقه )، مستحاضه، نفسا

وابسته

آویختن قرآن برای محدث، امامت محدث، بدن محدث، طواف محدث، مس اسم ملائکه، مس قرآن در حال حدث، نوشتن قرآن توسط محدث

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه محدث ( فقه ) به زیرصفحه محدث ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 12
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 211
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 273
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 246
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 154
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 475