پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

محرمات نکاح

اخص

احصان زن، استیفای عدد طلاق، استیفای عدد نکاح، افضای زوجه صغیره، رضاع (خاص )، رقیت، زنای شوهر دار، زنای معتده رجعی، قذف زوجه لال، قذف زوجه ناشنوا، کفر ( فقه )، لواط ایقابی، لِعان، مصاهره، هم کفو نبودن

وابسته

زنا با مادر بعد از نکاح با دختر، محرمات نسبی نکاح ( فقه )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 3 : صفحه 41، 43
  • تبصرة المتعلمین : صفحه 175
  • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 15
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 262
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 213
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12 : صفحه 195
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 282
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه (155-156)
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 197، 198
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 20