پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ِطانه: همراز و مَحرم اسرار/ آستر) رآستر (.

بطانه به مفهوم نخست به مناسبت در باب جهاد و قضاء به‏کار رفته است.

اتخاذ کافر به عنوان بطانه در قرآن کریم مورد نهی قرار گرفته است. 1از این‏رو، فقها به کارگیری کافر را به عنوان منشی دادگاه - که از سوی قاضی عهده‏دار امور نوشتاری است - جایز ندانسته‏اند؛ زیرا منشی محرم اسرار قاضی است. 2

سزاوار است در جنگ، فرمانده، کسی را که متدین و مورد اعتماد است به‏عنوان بطانه و محرم اسرار خود برگزیند. 3

1. آل عمران/ 2 118. المبسوط 113 /8؛ کتاب السرائر 3 175 /2. کشف الغطاء 334 /4.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 113

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «محرم اسرار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بطانه ( همراز )، همراز

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

اسلام کاتب قضاوت، سِرّ، کاتب قضاوت

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 113
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 8 : صفحه 102
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 113