پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مرد

وابسته

آمیزش با خضاب

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 60