پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مخنث ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مخنثون، مخنثین

اعم

مرد

وابسته

تخنث، حضور مخنث در صف اول، قتل مخنث، قذف به تخنث، نکاح با مخنث، نگاه مخنث به نامحرم

منابع

  • الکافی فی الفقه : صفحه 409