پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

مدت

اخص

اقل طهر، اکثر طهر

وابسته

طُهْر

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 2 : صفحه 14
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 36 : صفحه 288