پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

مدفوع حیوان، مدفوع نجس

اخص

فضله موش
به لحاظ موجب حرمت:
مدفوع حیوان موطوئه، مدفوع حیوان نجاست خوار، مدفوع مرتضع از خوک
به لحاظ نوع حیوان:
مدفوع پرنده حرام گوشت، مدفوع تمساح، مدفوع سگ، مدفوع مار

وابسته

انتفاع از مدفوع نجس، بیع مدفوع حرام گوشت، حیوان حرام گوشت، حیوان حرام گوشت اصلی، حیوان حرام گوشت خشکی، حیوان حرام گوشت دریایی، حیوان حرام گوشت عارضی، مدفوع حلال گوشت، مدفوع حیوان مشکوک، نماز با لباس آلوده

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 284
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 114
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 49
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 160
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 276
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 298
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 120
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 284، 296