پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حیوان، مدفوع (عین)

اخص

به لحاظ حلیت:
مدفوع حرام گوشت، مدفوع حلال گوشت، مدفوع مکروه گوشت
به لحاظ نوع حیوان:
مدفوع پرنده، مدفوع حیوان مشکوک
به لحاظ نوع مدفوع:
سرگین، فضله

وابسته

بیع مدفوع حیوان، حیوان ( فقه )، شک در نجاست مدفوع حیوان، مدفوع انسان

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 287