پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مدفوع حیوان

وابسته

مدفوع حرام گوشت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 114
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 300