پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مدفوع حرام گوشت

وابسته

حیوان موطوئه

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 284
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 114
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 160
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 642
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 283
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 541
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 120
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 292