پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مدفوع حرام گوشت

وابسته

بیع مدفوع سگ، سگ