پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

مدفوع (عین)، نجاسات ( فقه )

اخص

مدفوع انسان، مدفوع حرام گوشت

وابسته

انتفاع از مدفوع نجس، بخار مدفوع نجس، بیع مدفوع نجس، طهارت آب چاه از مدفوع نجس العین، مدفوع پاک

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 71
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 167
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 493
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 7
  • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 6
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 9
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 23