پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

مدفوع پرنده، مدفوع حرام گوشت

اخص

فضله کلاغ

وابسته

پرنده حرام گوشت، خفاش، نجاسات ( فقه )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 21 : صفحه 211
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 114
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 49
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 275، 276
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 298
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (284-291)