پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مرتد ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اهل رده

اعم

احکام ارتداد، کافر ( فقه )

اخص

مرتد قاتل مسلمان
به لحاظ جنسیت:
زن مرتد، مرد مرتد
به لحاظ نوع:
مرتد فطری ( فقه )، مرتد ملی ( فقه )

وابسته

اتلاف مرتد، احرام مرتد، اختیار ( صفت )، اختیار مرتد، ارتداد ( فقه )، ارث مرتد، اسباب ارتداد، استتابه، استرقاق مرتد، استطاعت مرتد، اسلام مرتد، اعتکاف مرتد، بلوغ مرتد، تصرف مرتد، تملک بر مرتد، توبه مرتد ( فقه )، جنایت مرتد، جنون مرتد، جنون مرتد فطری، جنون مرتد ملی، جهاد با مرتد، حبس مرتد، حج مرتد، حجر مرتد، حد ارتداد ( فقه )، حد مرتد، حفظ نفس مرتد، خمس اموال مرتد، دَین مرتد، ذبح مرتد، ذبیحه مرتد، رجوع از طلاق مرتده، روزه مرتد، زکات مرتد، زوج مرتد، ساب ائمه ( ع )، ساب انبیاء، ساب حضرت زهرا ( س )، ساب ملائکه، سرقت مرتد، شرط ضمن عقد مهادنه، شفعه با خرید مرتد، شفعه مرتد، ضمان مرتد، عقل مرتد، غسل مرتد، غسل میت مرتد، فرزند مرتد، قتل توسط مرتد، قتل مرتد ( فقه )، قصاص مرتد، مال مرتد، میراث مرتد، نجاست مرتد، نکاح با مرتد، نکاح مرتد، نماز مرتد، نیم خورده مرتد، وارث مرتد، وصیت بر مرتد، وقف بر مرتد، وقف مرتد، وکالت مرتد، ولایت مرتد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مرتد ( فقه ) به زیرصفحه مرتد ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 75
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 286
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 547
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 118
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 162
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 600
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه (46-47)
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 108، 169، 322، 436
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 59، 168، 334
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40-1 : صفحه 191، 208
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 183
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 308
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 404
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 547، 574
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 432، 532
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 324
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 314
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 22
 • معجم فقه الجواهر جلد 1 : صفحه 224
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (355-357)
 • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 134