پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مردار نجس

وابسته

پوست مردار حلال گوشت، حیوان حلال گوشت، خون جهنده، نماز با اجزای مردار

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 285
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 256
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 115
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 161
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه (294-296)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 303
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 120
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 305